When Marnie Was There


Watch Free  When Marnie Was There Full Movie Online

Watch When Marnie Was There full English & Japanese movie online on news.dailymails.org website.

When Marnie Was There movie information

Genre - Drama, Animation, Kids & Family 

Movie Director - Hiromasa Yonebayashi 

Cast -  Toshie Negishi, Hana Sugisaki, Nanako Matsushima, Sara Takatsuki, Shigeyuki Totsugi, Takuma Otoo, Ken Yasuda, Ryoko Moriyama, Susumu Terajima, Kasumi Arimura, Kazuko Yoshiyuki, Yuhko Kaida, Yo Oizumi, Hiroyuki Morisaki, Bari Suzuki, Hitomi Kuroki, Hiromasa Yonebayashi

Country - India

Language - English, Japanese

Movie Release Year -  2014

Duration - 1h 43min

IMDb Rating - 7.7 

BharatiyaRecipes back to top image Add DM to Home Screen