Vitti Dandu


Watch Free  Vitti Dandu Full Movie Online

Watch Vitti Dandu full Marathi movie online on news.dailymails.org website.

Vitti Dandu movie information

Genre - History, Drama 

Movie Director - Ganesh Kadam 

Cast -  Radhika Deore, Gowhar Khan, Charudatta Bhagwat, Ganesh Kadam, Ravindra Mankani, Dilip Prabhavalkar, Mrunal Thakur, Ashok Samarth, Nishant Bhavsar, Shubhankar Atre, Yatin Karyekar

Country - India

Language - Marathi

Movie Release Year -  2014

Duration - 1h 55min

IMDb Rating - 7.6 

BharatiyaRecipes back to top image Add DM to Home Screen